Портрети

Портретни снимки

        „Такава една чудна и толкова хубава бъркотия е животът!“

Снимането на хора е една различна вселена. Всеки човек притежава не просто свое излъчване, а своя магия, която е неповторима и често трудно уловима.