Пейзажи и небеса

„Животът не е за да намериш себе си. Животът е за да създадеш себе си.“