Животни

„Не се знае дали животните могат да мразят. Сигурно е, че могат да обичат. И не забравят.“